[Pompeii (Italy), Region VII.7.32 : Temple of Apollo, exterior, W wall, detail of molding]